Εxhibition Title Goodmorning


Princesse | Mixed media

59x80 cm  


Lovers | Mixed media

59x80 cm  


Mother | Mixed media

59x80 cm  


Prostitute | Mixed media

59x80 cm  


Kites | Mixed media

59x80 cm  


Emilios | Mixed media

48x123 cm  


Erieta | Mixed media

48x123 cm  


George | Mixed media

48x123 cm  


George | Mixed media

48x123 cm  


TV Eye | Mixed media

48x123 cm  


Emilios | Mixed media

72x129 cm  


R.R Hearse | Mixed media

72x129 cm  


Angelos | Mixed media

72x129 cm  


Emilios | Mixed media

72x129 cm  


George | Mixed media

72x129 cm  


Water | Mixed media

122x122 cm  


Earth | Mixed media

122x122 cm  


Fire | Mixed media

122x122 cm  


Wind | Mixed media

122x122 cm  


Adam and Eve| Mixed media

270x380 cm  


Adam and Eve / Detail  


Goodmorning | Mixed media

255x360 cm  


Goodmorning / Detail